| Altın Yunus Hotel & Spa - Çeşme İzmir 444 35 00

GİZLİLİK VE KULLANIM

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Müşterilerimizin www.altinyunus.com.tr adresindeki web sitemize ("Sitemiz") vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda belirtilen Gizlilik Kullanım Koşulları benimsenmiştir. Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, müşterileri tarafından sunulan verileri yasal zorunluluklar (Örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz, üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri bu bilgileri aşağıdaki ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır:

  • Size basılı yayınlar/yazışmalar göndermek,
  • Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,
  • Satın aldığınız malları, faturaları ve/veya ödüllerinizi teslim etmek,
  • Kampanya ve indirimler

Kişisel bilgilere sadece yetkili Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirket personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, müşteri bilgilerini açıklamadan, istatistiksel verileri web sitesini iyileştirmek ve genel olarak müşteriler hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, müşteri profilini belirlemek amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz. Ancak Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri'nin kusuru olmaksızın bu bilgilere üçüncü kişilerin erişimi nedeniyle doğacak zararlardan Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri sorumlu olmaz.

Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, sitelerindeki bağlantılar aracılığıyla müşterilerin gideceği diğer sitelerin, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri'nin Gizlilik ve Kullanım Koşulları’na uyacağını garanti etmez.

Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait kullanım şartları geçerlidir. Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. sorumlu değildir.

Müşteriler, verilecek tüm siparişlerin Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.’nin kabulüne bağlı olduğunu, kabul edilemeyen siparişler de dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun karşılanmayan siparişler nedeniyle Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.’nin sorumlu olmayacağını peşinen kabul ederler.

Sitemizden doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan öğeler dahil sitemiz üzerinden sağlanan bilgiler ve içerikle ilgili olarak açıkça veya dolaylı olarak garanti vermeyiz; hiçbir taahhütte veya beyanda bulunmayız. Siteye gönderilen yorum ve bilgilerin güvenilmesi gereken tavsiye niteliğinde olması amaçlanmamaktadır. Sitedeki yanlışlardan veya kusurlardan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz ve sitede yer alan bilgi ve görüşler temelindeki kararlar sadece Müşteri’nin sorumluluğundadır.

Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. ile anlaşmasına göre üçüncü sahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş‘ye aittir. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Müşteriler "Üyelik sistemi" kullanılması durumunda Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.’de oluşturulmuş her bir kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak “Sitemiz” üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini kabul ederler.

Üyelik sistemi kullanılması durumunda şifre sadece ilgili kullanıcının bilgisi dahilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş., talep üzerine kullanıcının kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. şifre kullanımından doğacak sorunlardan ve/veya oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu nedenle Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.’nin kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. sorumlu tutulmayacaktır.

Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş., ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Gizlilik ve Kullanım Koşulları’nın uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Yaptığımız değişikliklerden haberdar olabilmeniz için bu Gizlilik ve Kullanım Şartlarını düzenli olarak kontrol ediniz. Sitemizi kullanmaya devam ediyorsanız bu değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Bu değişiklikleri kabul etmiyorsanız Sitemizi kullanmamalısınız.

Sitemizin böcek ve/veya virüs içermediğine dair garanti vermeyiz ve beyan veya taahhütte bulunmayız ve uygun virüs kontrol yazılımının kurulmasını sağlamaktan Müşteri sorumludur.

Sitemizle veya sitemizin, sitemize bağlantı yapılan web sitelerinin ve gönderilen materyallerin kullanımıyla, kullanılamamasıyla ya da kullanım sonuçlarıyla bağlantılı olarak Müşteri’nin neden olduğu doğrudan, özel, dolaylı ya da tesadüfi zarar veya ziyanlardan Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. ve Yaşar Topluluğu Şirketleri sorumlu tutulamaz.

Ek bilgi almak istediğiniz konularda +90 232 723 12 50 numaralı telefonumuzdan veya info@altinyunus.com.tr e-posta adresinden Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.‘ye danışabilirsiniz.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ
Map

Altın Yunus Mahallesi, 3215 Sokak, No:38 35930 Çeşme, İzmir-Türkiye

Phone

444 35 00 / +90 (232) 723 12 50

E-mail

info@altinyunus.com.tr

Popup