Программа лояльности Алтын Юнус Плюс

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA MİSAFİR VE ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Misafirlerimiz ve Ziyaretçilerimiz;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlendiği ve kimlerle paylaşılabileceği ve verilerinizin toplanma yöntemi ve hususunda, sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Şirketimiz ile paylaştığınız ad-soyad, TC Kimlik numarası, iletişim verileriniz, pasaport numaranız, ses kaydınız, finansal bilgileriniz, sağlık bilgileri, araç plakası ve kapalı devre kamera görüntüleriniz, iş güvenliği, bilgi güvenliği, hukuki menfaat ve fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. 

Ayrıca, Şirket tarafından sağlanan kablosuz ağ sistemine giriş yapmanız halinde, kimlik, iletişim ve işlem güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz sisteme erişiminizin sağlanması, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sistemin hukuka ve ahlaka aykırı kullanımlarının önlenmesi, Şirketin politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2.Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla,  iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Altın Yunus’un yurt dışı bağlantılı çözüm ortaklarına (turizm operatörleri vb.), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir.
Fiziksel mekan güvenliğinin temini için tesisi ziyaretiniz sırasında alınan kişisel verileriniz, müşavirlik hizmeti alınan Yaşar Holding A.Ş. ile ve/veya hizmet aldığımız güvenlik firması tarafından işlenmektedir. Paylaşılan kişisel veriler, yukarıda açıklanan amaçlarla ve ilgili mevzuat gereği aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak, resmi kurum ve kuruluşlar ile de talep edilmesi durumunda paylaşılabilmektedir.
 
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde sayılan hukuki sebeplerden; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuatta açıkça öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hallerine dayanarak ve bunlarla sınırlı olarak;
• Tesisimizde konaklamanız, tesisimizin ünitelerinden faydalanmanız (yeme, içme, dinlenme, eğlenme, spor, aktivite) ve ziyaret etmeniz halinde, sözlü, yazılı şekilde, ya da elektronik olarak kapalı devre kamera kayıt sistemleri,
• Güvenlik ve yürürlükteki ilgili kanunlar gereğiyle bina yönetimi aracılığıyla toplanmaktadır. 

4. Kanun uyarınca haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Altın Yunus Mahallesi 3215 Sok. No:38 Pk. 35930 Çeşme/İZMİR adresinde bizzat başvuru yaparak ya da güvenli elektronik veya mobil imzanız ile, kvkk@altinyunus.com.tr adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak tarafımıza iletebilirsiniz. 

Saygılarımızla.
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. 

Подписка на электронные бюллетени
Map

Микрорайон Алтын Юнус,Ул. 3215, №38 35948, Чешме,Измир-Турция.

Phone

444 35 00 / +90 (232) 723 12 50

E-mail

info@altinyunus.com.tr